Föräldrakooperativ sedan 2008

SKAFTÖ


Om oss


Skaftö Naturförskola är ett föräldrakooperativ sedan 2008, beläget i Fiskebäckskil.

Förskolan arbetar kontinuerligt med pedagogik genom framförallt djur och natur. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus och är vad man tidigare hade kallat en "ur-&-skur"-förskolaBarngruppen


På Skaftö Naturförskola har vi en gemensam barngrupp i åldrarna 1-6 år, med en storlek på mellan 14-18 barn. Ibland delas gruppen in i två, en för de mindre barnen och en för de större; "spanarna".  Detta för att kunna tillgodose barnens åldersspecifika behov och utmaningarKontakt


Kontakta oss gärna om ni önskar veta mer om hur vi arbetar, eller för att boka ett besök.


Maila oss på skaftonaturforskola@gmail.com

ADRESS


Stenströmsbacken 2

451 78 Fiskebäckskil

skaftonaturforskola@gmail.com