Home


- En naturnära förskola i Lysekils skärgård - 

Föräldrakooperativ sedan 2008

Förskolan i korthet


Vår uppdragsbeskrivning 

En trygg,  rolig och lärorik förskola lägger grunden för demokratiska värderingar och en delaktighet i samhället. Den främjar hållbar utveckling utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig.


Vår vision

Vi vill skapa hållbara relationer till varandra, till förskolan, till miljön, till naturen, till Skaftö, till världen...


Skaftö Naturförskola ligger centralt i Fiskebäckskil, med både hav och skog inom gångavstånd.

En stor del av förskolans undervisning   sker  utomhus  i form av äventyr i vår närmiljö samt på vår  välplanerade och härliga utegård. Verksamhetsgruppen


På Skaftö Naturförskola har vi en gemensam barngrupp i åldrarna 1-6 år som delas upp i mindre grupper med färre barn. Arbetsgruppen består av 5 personer,  varav  3 förskollärare, 1 barnskötare och 1 kokerska.


Förskolan ger barnen möjlighet att välja olika aktiviteter efter eget intresse och arbetar ofta projektinriktat i mindre grupper. Såväl inne- som utemiljön ska inspirera till utforskande och stimulera barnens utveckling.


Varje dag serveras  varierad och näringsriktiga måltider som tillagas från grunden på plats. Vi strävar efter att erbjuda säsongsanpassad kost med ett brett urval av frukt och grönt.

Anmälan / Kontakt


Är du intresserad av att anmäla ditt barn till Skaftö Naturförskola eller önskar veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta oss då på skaftonaturforskola@gmail.com eller 073-034 38 18.


Följ oss även gärna på vår Facebook sida ”Skaftö Naturförskola” där du hittar aktuell information om förskolans verksamhet.


Rektor: Ann Linblom