Home


- En naturnära förskola i Lysekils skärgård - 

Föräldrakooperativ sedan 2008


Verksamhetsgruppen


På Skaftö Naturförskola har vi en gemensam barngrupp i åldrarna 1-6 år. Arbetsgruppen består av 4 personer varav två förskollärare.


Förskolan ger barnen möjlighet att välja olika aktiviteter efter eget intresse och arbetar ofta projektinriktat i mindre grupper. Såväl inne- som utemiljön ska inspirera till utforskande och stimulera barnens utveckling.


Barngruppen delas även vid behov in i åldersgrupper för att kunna tillgodose barnens åldersspecifika intressen och behov. 


Varje dag serveras en varierad och näringsriktig matbuffé som tillagas av vår kokerska. Vi strävar efter att erbjuda säsongsanpassad kost med ett brett urval av frukt och grönt.

Anmälan / Kontakt


Är du intresserad av att anmäla ditt barn till Skaftö Naturförskola eller önskar veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta oss då på skaftonaturforskola@gmail.com eller 073-034 38 18.


Följ oss även gärna på vår Facebook sida ”Skaftö Naturförskola” där du hittar aktuell information om förskolans verksamhet.


Förskolechef: Ann Linblom


Förskolan i korthet


Skaftö Naturförskola ligger centralt i Fiskebäckskil, med både hav och skog inom gångavstånd. Här pågår ett lustfyllt utforskande och lärande med naturen i fokus.


Som namnet antyder bedrivs en stor del av förskolans verksamhet utomhus med fokus på lärande om och i vår närmiljö. En viktig del i detta arbete är vår välplanerade och härliga utegård. Varje vecka går barnen på äventyr i förskolans närområde i mindre grupper.  En välbesökt favorit är då lägerplatsen i den intilliggande ”Trollskogen”.


Förskolan drivs som föräldrakooperativ sedan 2008, en verksamhetsform som ger föräldrarna insyn i och möjlighet att påverka utformningen av barnens vardag. Uppdatering kring den löpande verksamheten sker bl.a. genom ett informationsbrev som skickas ut digitalt till föräldrarna en gång per vecka.