Home

SKAFTÖ


- En naturnära förskola i Lysekils skärgård - 

Föräldrakooperativ sedan 2008


Förskolan i korthet


Skaftö Naturförskola ligger centralt i Fiskebäckskil, med både hav och skog inom gångavstånd. Här pågår ett lustfyllt utforskande och lärande med naturen i fokus.


Som namnet antyder bedrivs en stor del av förskolans verksamhet utomhus med fokus på lärande om och i vår närmiljö. En viktig del i detta arbete är vår välplanerade och härliga utegård. Varje vecka gör barnen också utflykter utanför förskolans område, en välbesökt favorit är då lägerplatsen i den intilliggande ”Trollskogen”.


Förskolan drivs som föräldrakooperativ sedan 2008, en verksamhetsform som ger föräldrarna insyn i och möjlighet att påverka utformningen av barnens vardag. Uppdatering kring den löpande verksamheten sker bl.a. genom ett informationsbrev som skickas ut digitalt till föräldrarna en gång per vecka.


Verksamhetsgruppen


På Skaftö Naturförskola har vi en gemensam barngrupp om maximalt 18 barn i åldrarna 1-6 år.

I barngruppen arbetar tre förskollärare och en barnskötare.


Förskolan ger barnen möjlighet att välja olika aktiviteter efter eget intresse och arbetar ofta projektinriktat i mindre grupper. Såväl inne- som utemiljön ska inspirera till utforskande och stimulera barnens utveckling.


Barngruppen delas även vid behov in i åldersgrupper för att kunna tillgodose barnens åldersspecifika intressen och behov. De äldre barnen ingår exempelvis i "Spanargruppen" som en gång i veckan går på olika spaningsuppdrag i naturen.


Varje dag serveras varierad och näringsriktig mat som tillagas av vår kokerska. Vi strävar efter att erbjuda säsongsanpassad kost som till så stor del som möjligt baseras på ekologiska livsmedel.

Anmälan / Kontakt


Är du intresserad av att anmäla ditt barn till Skaftö Naturförskola eller önskar veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta oss då på skaftonaturforskola@gmail.com eller 073-034 38 18.


Följ oss även gärna på vår Facebook sida ”Skaftö Naturförskola” där du hittar aktuell information om förskolans verksamhet.


Förskolechef: Ann Linblom

ADRESS


Stenströmsbacken 2

451 78 Fiskebäckskil

skaftonaturforskola@gmail.com


OM SKAFTÖ


Skaftö ligger i Bohuslän och ingår i Lysekils kommun. På ön finns de fem vackra samhällena Fiskebäckskil, Grundsund, Rågårdsvik, Stockevik och Östersidan. 


Skaftö erbjuder många aktiviteter för barn såsom gymnastik/bollek, ridning, golfträning, simskola och seglarskola för att nämna några.


Grundskola F-6 finns i Grundsund och i närliggande orten Bokenäs (Uddevalla kommun).